Jak probíhá spolupráce

02.11.2023

Zkušenost mě poučila, že i sebemenší zakázky nebo práce pro ty sebelepší kamarády prostě vyžaduje pravidla a postupy, přes které nejede vlak. Chráníme se tím obě strany a máme vždy jasno, co nás kdy čeká. Proto se vždy budeme řídit následujícími body:

  1. Infomativní schůzka (osobní, ve výjimečných případech video call) 
    Prohlídka prostor, sepsání očekávání, požadavků, obav, problémů a předběžné stanovení rozpočtu na celou realizaci nebo akci do jejíž ceny spadá i návrh s vizualizací a kalkulace. Sladění možného termínu realizace a doby jejího výkonu. Seznámení s obsahem smlouvy o dílo a reklamačním řádem.
  2. Podepsání smlouvy o dílo, ve které se závazně stanoví objednávka návrhu i celého následného procesu realizace, předání díla i případného nároku na reklamace. 
  3. Odsouhlasení návrhu s viziualizací a kalkulací a zapracování komentářů a doplňujících požadavků. V případě, že se na základě návrhu nedohodneme na realizaci, odstupujeme od smlouvy a faktura bude vystavena pouze na vypracování prezentace s návrhem včetně kalkulace a odkazů na zapracované zdroje. Cena této prezentace začíná na 10 000 Kč, pokud však následuje realizace, platíte pouze 60 % ceny. 
  4. Platba za návrh s vizualizací, zálohy na materiál a 30 % ceny realizace alespoň týden před zahájením realizace.
  5. Zahájení realizace za přítomnosti obou stran
  6. Předání realizace za přítomnosti obou stran v momentě, kdy je dílo v souladu s návrhem a obě strany se na tom shodnou. 
  7. Závěrečná kalkulace a doplatek ceny realizace, která se může +-10 % lišit od předběžného návrhu v důsledku neočekávatelných okolností.