Reklamace

22.08.2023

Kde začíná a končí možnost či právo reklamovat moje služby? Jak reklamace probíhá a co vlastně znamená? Pojďme se v tom trošku povrtat...

Ve smlouvě o dílo je odpovědnost za vady definovaná následovně:

"Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu dvou let od předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které jsou způsobeny vadami materiálu, které nebyly zjevné v termínu realizace. Rovněž se záruka a nárok reklamace díla nevztahuje na záměrné poškození či mechanické poškození způsobené nevhodným zacházením s dílem, ani na vady způsobené nevhodnou teplotou, vlhkostí či odvětráváním nebo v důsledku nehod a katastrof.
Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel."

V případě, že se k dílu (nátěr, malba, dekorace) nebudete chovat odpovídajícím způsobem a dílo bude poškozeno, na reklamaci právo nemáte. 

Na úvodní schůzce a při předání díla budete upozorněni na výdrž materiálů či nátěrů.
Všeobecně však platí následující doporučení:

  1. Čím méně dílo vystavujete extrémnímu zatížení, tím lépe. Místo Sava použijte třeba Sanytol, místo drátěnky v nutných případech houbičku na nádobí, ideálně však švédskou utěrku nebo nano houbičku z DMka.
  2. Nátěr obkladaček (s aditivem na sklo a kachličky) ve sprchovém koutu nebo za vanou, kde se neustále drží voda či vlhkost je vůči této zátěži odolný. Není však stavěný na "stojatou" vodu. Stejně tak barva na pochozí kachle a dlažby je naprosto vhodná do koupelen nebo na toalety, kde je neustálá vlhkost, ale pokud na nátěru (klidně i zafixovaném lakem) necháte déle stát vodu, nevydrží to a sloupne se. Stejně jako by to nevydržel kvalita plovoucí podlahy nebo parkety. Máte-li v místnosti starou pračku nebo kotel, který může vytéct a voda pak stát několik hodin na podlaze, počítejte s poničením nátěru. 
  3. Pokud čerstvý náteř kachliček, kachlí nebo kuchyní vystavíte mechanické zátěži ještě před dokonalých zatvrdnutím po 7 dnech od nátěru, také riskujete jeho poničení. A to i když se dlažba zafixovaná lakem, který také musí 7 dní dotvrdnout. 
  4. Na stěnu maluji vždy předem dohodnutým druhem barvy. Můžete volit plně omyvatelnou nebo čistě dekorační.
  5. Nárokování záruky na dekorace na míru také vyžaduje prokazatelnou vadu z výroby, selhání materiálu nebo špatně zvolený způsob instalace. 
  6. Pro uznání reklamace je nezbytné, abych viděla ideálně osobně (ale postačí i video případně kvalitní fotky) rozsah škody či způsob poničení a následně se dohodneme na postupu nápravy či kompenzaci. 
  7. Můj zájem je opravdu vaše spokojenost z dlouho a plnohodnotně sloužících oprav barvami či z mých dekorací, takže se nemusíte bát, že bych následnou péči o vás zanedbala, pokud se prokáže moje pochybení. Chyby děláme každý, poučme se z nich a pojďme si hezky vyjít vstříc.